Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

3/4 februari 2023: Tweedaagse workshop met Dr. Allan Abbas in Amsterdam

From Resistance to Change: Treatment of depression and dissociative disorders with Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy 

Patiënten die zich aanmelden voor specialistische behandeling vertonen vaak lichamelijke symptomen of chronische therapieresistente depressie en persoonlijkheidsstoornissen. ISTDP is speciaal ontwikkeld om het vermogen op te bouwen om emoties en angst in een relatief kort tijdsbestek te tolereren. Door middel van specifieke processen die bekend staan als de graded format, veranderen de angst- en verdedigingspatronen aanzienlijk, zoals zal blijken uit de op video opgenomen behandelsessies. Het proces van capaciteitsopbouw wordt op elke patiënt afgestemd en gemaximaliseerd om de specifieke behandelingswinsten te versnellen. In deze immersion course zullen we twee video-opnames bestuderen om te kijken naar de behandelprocessen bij de start, waarneembare veranderingen gedurende de behandeling en de uiteindelijke behandelresultaten in twee relatief korte behandelingen.

De workshop vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari in Amsterdam. Het is tevens mogelijk om op donderdag 2 februari live supervisie te krijgen of hierop toe te kijken. Meer informatie en het inschrijfformulier vind je in de folder .