Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

23 juni 2023: jaarvergadering

16.30 uur: inloop
17.00 – 19.00 uur:  gedachtewisseling over de erkenningseisen voor leertherapeuten, gevolgd door de huishoudelijke vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we afscheid nemen van Paul Wijts als voorzitter van het bestuur en zal zijn opvolger worden voorgesteld.
v.a. 19.00 uur: borrel en een broodje.
Alle NVPP leden ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging en agenda.