19 januari 2019: Boekpresentatie Driehoeksverhoudingen. Actuele oedipale variaties

Volgens Freud is het Oedipuscomplex de kern van de neurose. Het bepaalt onze (gender-)identiteit, onze relaties, seksuele oriƫntatie en onze gewetensvorming. Het biedt ons een eerste en funderende symbolische structuur en heeft al naar gelang tijd en plaats wisselende verschijningsvormen. Het wordt belichaamd door verschillende figuren met verschillende functies. Hebben we het over een oud begrip dat vervangen moet worden of over een universeel fenomeen dat blijvende waarde heeft voor ons allemaal?

In de reeks Psychoanalytisch Actueel is dit de 27e uitgave, die op zaterdag 19 januari a.s. feestelijk gepresenteerd wordt. Uitnodiging boekpresentatie Driehoeksverhoudingen