Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

17 februari 2022: webinar over psychoanalytische psychotherapie met jongeren

In het kader van de NVPP reeks voor belangstellenden “Het kan ook anders… psychoanalytische therapie in een andere setting” zal er tijdens dit webinar aandacht zijn voor luisteren en kijken naar jongeren vanuit psychoanalytisch perspectief. Er wordt stilgestaan bij hoe dit er binnen een behandeling uit kan zien. Tevens is er gelegenheid om aan de hand van eigen ervaringen te oefenen.

Webinarleider Simone Brandsma is psychoanalytisch kinder- en jeugdpsychotherapeut, werkzaam in Leeuwarden bij Kinnik Kind en Jeugd GGZ van GGZ Friesland.

Tijd: 20.00 – ca. 21.15 uur

Voor wie?

Voor professionals die geïnteresseerd zijn in  het psychoanalytische gedachtegoed. Ook leden van de NVPP zelf  zijn welkom!

Praktische informatie

20.00 – ca. 21.15 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan  het webinar. Opgeven kan via Ina Wolff, info@nvpp.nl . Na inschrijving zal per email een link toegestuurd worden.